Beste allemaal.

Nieuwtje! Zie Nieuws en Nuttig --> Geplande vrije dagen.

Groetjes, Gerty & Ger

Cholesterol(-mythe).

Ruim 1,3 miljoen Nederlanders gebruiken statines of andere cholesterolremmers. De cholesterolremmer-gebruikers zijn het minst therapietrouw vanwege de bijwerkingen. Niet zelden zijn spier- en gewrichtsklachten de reden om vroegtijdig te stoppen met de therapie. Of cholesterol zo gevaarlijk is voor hart en bloedvaten is nog maar de vraag.

Wetenschappelijke bewijzen zijn er niet of mager van kwaliteit. Het aantal hartdoden is de laatste jaren niet afgenomen. Dat zou je toch verwachten bij zo'n massale consumptie van de cholesterolpillen. Ook is het zo, dat je zelf méér cholesterol maakt dan je überhaupt kunt binnenkrijgen via de voeding. Cholesterol is een beschermstof voor het lichaam en wordt door het lichaam zelf aangemaakt.

Cholesterolmedicatie: zinvol of zinloos? Ik ben overtuigd van het laatste.

In de meeste gevallen worden ze voorgeschreven omdat het protocollair zo bepaald is. Bij hartlijden krijg je cholesterolpillen, ook bij normale cholesterolwaarden in je bloed. De moderne visie is zelfs "zo laag mogelijk"! Of dat wijs is? Want wat is de relatie tussen een te laag cholesterol en bepaalde aandoeningen/ziekten?

Nu volgt een artikel van een niet-wetenschapper en dus "geen-belang-hebber". Dit artikel is niet hét argument om wel of geen cholesterolmedicijnen te nemen, maar geeft een beeld van de twijfel die er is. Zeker ook in artsenland! Verder twee links om van te voren een andere mening te vernemen en dan te kiezen.

De controverse rond cholesterol

februari 23, 2013   Gard Simons

Welke rol de lichaamseigen stof cholesterol speelt in het ontstaan van hart- en vaatziekten, is een van de meest controversiële wetenschappelijke geschilpunten van deze tijd. De ‘gelovigen’ en de ‘ongelovigen’ staan lijnrecht tegenover elkaar. Voor een leek is het lastig om zich in deze discussie te mengen, maar wat we wel kunnen constateren is dat er de laatste tijd een kentering plaatsvindt. De zaak van de artsen en onderzoekers die sceptisch zijn over cholesterol als (mede)veroorzaker van aderverkalking lijkt sterker geworden. De titel van het in 2008 verschenen werk van de Britse huisarts en onderzoeker Malcolm Kendrick, The Great Cholesterol Con, zette de toon. Ook de Nederlandse huisarts Hans van der Linde doet in dit verband al geruime tijd van zich spreken. Hij staat niet alleen sceptisch tegenover de vermeende schadelijkheid van cholesterol, maar heeft inmiddels ook een aantal rechtszaken gewonnen tegen geneesmiddelbedrijven die Nederlandse medici omkochten. Andere Nederlanders die al jaren kritiek uiten op het gebruik van cholesterolverlagers, zijn de epidemioloog Luc Bonneux, die het zelfs heeft over de ‘cholesterolmaffia’, en de cardioloog Paul de Groot, die lid is van de denktank THINCS (The International Network of Cholesterol Skeptics). De Groot beschrijft hoe het idee over de gevaren van een hoog cholesterolgehalte is ontstaan, en hoe moeilijk het is om dat terug te draaien. Hij noemt cholesterol ‘het CO2 van de bloedsomloop’, waarmee hij bedoelt dat er een theorie is ontwikkeld op basis van volstrekt onzekere correlaties, die vervolgens als onwrikbare waarheid in de markt wordt gezet. De Groot: “De wetenschap had zijn onzekerheid al gecamoufleerd in een consensus-afspraak in 1986. Daar is eigenlijk afgesproken: we weten het niet zeker, maar we laten dat in het vervolg aan niemand meer merken (…) Je kunt nu moeilijk zeggen: Sorry, het klopt niet, we hebben jullie vijftig jaar lang voorgelogen.”

Wat we wel weten is dat cholesterolverlagers (waarvan statines de bekendste zijn) het meest winstgevende product is uit de geschiedenis van de geneeskunde. Maar niet alleen farmaceuten als Pfizer varen er wel bij. Ook bedrijven als DSM, dat een product heeft ontwikkeld dat claimt te zorgen voor een ‘gezonde bloedsomloop’, of Unilever met zijn peperdure cholesterolverlagende margarines laten een hoop duiten in hun zakje verdwijnen. Die constatering is op zich betekenisloos, maar Malcom Kendrick en geestverwanten zien causale verbanden met wat zij de cholesterolhype noemen. Zij stellen dat verzadigd vet geen invloed heeft op de hoeveelheid cholesterol en dat een hoog cholesterolgehalte het risico op hart- en vaatziekten helemaal niet verhoogt. Ook wijzen zij erop dat statines alleen werken bij mannen van middelbare leeftijd en niet bij vrouwen en mensen ouder dan 70, die nooit een infarct of beroerte hebben gehad. Volgens hen is het stresshormoon cortisol een belangrijkere factor in het ontstaan van cardiovasculaire problemen: cortisol verergert beschadigingen (inflammatie) van de vaatwanden. Die beschadigingen kunnen ontstaan door gedrag (zoals roken en weinig beweging), maar er is ook een sterke genetische component. We kennen allemaal die families waarin plotselinge hartdood schering en inslag is. Kendricks critici verwijten hem dat hij de zaken te eenvoudig voorstelt. Volgens hen draait hij oorzaak en gevolg om en vertelt hij niet het hele verhaal. Zij stellen dat cholesterolverlaging met statines wel degelijk zoden aan de dijk zet, zowel preventief (bij risicogroepen) als reactief, in het behandeltraject ná een infarct of beroerte.

Inmiddels slikken zo’n anderhalf miljoen Nederlanders statines, vaak met niet geringe bijwerkingen als leverdisfunctie, spierzwakte, impotentie, nierletsel, dementie, depressie, geheugenverlies. Elk medicijn heeft bijwerkingen, maar je kunt je afvragen of het middel hier niet erger is dan de kwaal, met name omdat het nut van statines op zich al ter discussie staat. Ik kan uiteraard niet de vraag beantwoorden of een verhoogd cholesterolgehalte wel of niet gevaarlijk is. Voor je het weet stopt er iemand met zijn medicijnen omdat het in de krant staat. Wat ik wel kan is constateren dat het een materie is waarin een langzame verschuiving zichtbaar begint te worden. Of de sceptici de macht van de farmaceutische industrie op dit punt kunnen breken, is echter zeer de vraag. Cholesterolverlagers zijn een kip met gouden eieren gebleken en je zou wel gek zijn om die te slachten.

Kijkt u eens op onderstaande site's. Zeer de moeite waard!

http://www.fonteine.com/cholesterol_mythe.html

http://www.ravnskov.nu/ducholesterol.htm

 

 

Bekijk ook eens de uitzending van Radar. mei 2019. Zeer de moeite waard en verhelderend.

 

 

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/cholesterol/videos/item/item/cholesterol-hoe-lager-hoe-beter/

 

 

Statines kunnen atherosclerose bevorderen

VNGK Nieuwsbrief wk 26 - 2015

Statines kunnen atherosclerose bevorderen
 
Statines (simvastatine, rosuvastatine e.a.) behoren wereldwijd tot de top tien van meest voorgeschreven medicijnen. Als cholesterolverlagers worden statines toegepast ter preventie van hart- en vaatziekten bij patiënten met een hoog risico op een cardiovasculaire aandoening, zoals een hartinfarct. In het algemeen wordt aangenomen dat cholesterolverlaging met statines de ontwikkeling van atherosclerose tegen gaat. Nieuw onderzoek laat echter zien dat chronisch gebruik van statines juist atherosclerose kan veroorzaken of verergeren. Nieuw is dat dit in verband wordt gebracht met een negatieve invloed op vitamine K2 in ons lichaam.

Een grootschalige, internationale studie heeft in 2012 al een sterk verband gevonden tussen het gebruik van statines en plaquevorming met kalkafzetting in de coronaire vaten [1]. Bij deze studie waren 6673 patiënten betrokken, waarvan er 2413 een statine gebruikte. Statine-gebruikers bleken anderhalf keer vaker en uitgebreider atherosclerotische plaques te hebben dan patiënten zonder statines.
In verder onderzoek moet nog vastgesteld worden of de observatie van meer plaquevorming bij statinegebruik een causaal verband heeft. Een Japanse studie, die onlangs is gepubliceerd, maakt dit wel aannemelijk [2].

De Japanse onderzoekers laten zien dat het atherosclerosebevorderende effect van statines in verband staat met een verstoring van het vitamine K2-metabolisme [2]. Statines remmen het HMGCoA-reductase, een belangrijk enzym in de route, die onder andere leidt tot cholesterolsynthese. Deze route wordt de mevalonaatroute genoemd.
Al heel lang is bekend dat remming van deze route tegelijkertijd ook de lichaamseigen synthese van co-enzym Q10 remt. Dit is een medeoorzaak van een van de bekende bijwerkingen van statines, namelijk gebrek aan energie en spierpijn.
Gebrek aan co-enzym Q10 heeft echter tevens een ongunstig effect op het functioneren van het hart en de kransslagaders, vooral bij patiënten met (pre)diabetes.

De mevalonaat-route is ook de route waarlangs vitamine K1 uit de voeding, in lichaamsweefsels wordt omgezet in vitamine K2 (MK- 4). Al enige tijd wordt hierop gezinspeeld, maar nu pas wordt dit prominent naar voren gebracht in de nieuwe Japanse publicatie. De meer vetoplosbare statines (simvastatine, atorvastatine) remmen sterker de synthese van co-enzym Q10 en vitamine K2 dan de overige statines [3].

Een gebrek aan vitamine K2 staat in verband met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Vitamine K2 speelt via verschillende mechanismen een rol bij de preventie van vaatwandverkalking.
Vitamine K2 is in de vaatwand onder meer nodig om het eiwit matrix-Gla-proteïne (MGP) te activeren. MGP is een van de sterkste factoren die verharding of verstijving van de vaatwand door kalkafzetting tegen gaat. Met name vitamine K2 in de vorm van MK-7 beschermt bloedvaten tegen verkalking en atherosclerose.
Daarnaast remt vitamine K2 ontstekingsreacties aan de vaatwand, wat eveneens beschermend werkt tegen de ontwikkeling en progressie van atherosclerose [3].

Een Nederlandse studie bij postmenopauzale vrouwen heeft laten zien dat dagelijkse voedingssuppletie met 180 mcg vitamine K2 (MK-7) de conditie van de vaatwand beschermt, die bij het ouder worden meestal achteruitgaat [4].
Bij vrouwen die de placebo kregen, nam de vaatstijfheid toe over een periode van 3 jaar, terwijl deze stabiel bleef of zelfs afnam bij de vrouwen die vitamine K2 kregen.

In een grote, Zwitserse studie werd bevestigd dat bij hogere bloedspiegels van inactief MGP de vaatstijfheid toeneemt [5]. Vaatstijfheid is een voorspellende factor voor sterfte door hart- en vaatziekten [5].

Voedingssuppletie met vitamine K2 in de vorm van MK-7 zou mogelijk de negatieve gevolgen voor hart en bloedvaten van langdurig statinegebruik kunnen voorkomen. MK-4 lijkt daarvoor minder geschikt, omdat dit snel weer uit het lichaam verdwijnt.

Bronnen:
1. Nakazato R, Gransar H, Berman DS, et al. Statins use and coronary artery plaque composition: results from the International Multicenter CONFIRM Registry. Atherosclerosis. 2012 Nov;225(1):148-53.
2. Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazaki T, et al. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):189-99.
3. Jacobs MJ. Re: Higher potency statins and the risk of new diabetes: multicentre, observational study of administrative databases. BMJ 2014;348:g3244. http://www.bmj.com/content/348/bmj.g3244/rr/702087
4. Knapen MH, Braam LA, Drummen NE, et al. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women. A double-blind randomised clinical trial. Thromb Haemost. 2015 Apr 29;113(5):1135-44.
5. Pivin E, Ponte B, Pruijm M, et al. Inactive Matrix Gla-Protein Is Associated With Arterial Stiffness in an Adult Population-Based Study. Hypertension. 2015 May 18.

 

 

IS CHOLESTEROL (ON)GEZOND?

 

Cholesterol is niet de oorzaak voor slagaderverkalking, hartinfarcten en beroertes maar heeft zelfs een tal van belangrijke eigenschappen voor het lichaam! Statines daarentegen verhinderen vele van deze positieve eigenschappen.

Hieronder enkele voordelen van cholesterol:

 1. Cholesterol zorgt voor de aanmaak van een heleboel hormonen: namelijk de steroïden. Hiertoe behoren de geslachtshormonen testosteron, de oestrogenen en progesteron, evenals de bijnierhormonen cortisol en aldosteron en het in de nieren aangemaakte calcitriol, dat uitermate belangrijk is voor het bot. Steroïden beheersen onze seksualiteit, controleren onze vruchtbaarheid, onze stressreacties, onze bloedspiegel, onze mineralenhuishouding en zelfs onze slaap.
 2. Cholesterol zorgt voor energie:
  Het bijnierhormoon cortisol wordt aangemaakt om onze cellen van extra energie te voorzien bij geestelijke en lichamelijke belasting. Bij stress, sportieve prestaties, bij operaties en bij dagdagelijkse inspanningen zorgt cortisol ervoor dat we over voldoende energie beschikken. Cortisol wordt aangemaakt uit cholesterol. Het kunstmatig verlagen daarvan leidt onvermijdelijk tot meer geestelijke en fysieke moeheid. Door cholesterol te gaan verlagen, veroorzaak je een tekort aan co-enzym Q10 en l-carnitine. Beiden zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van het hart.
 3. Cholesterol houdt het geheugen scherp:
  Cholesterol is namelijk, samen met verzadigd vet, het belangrijkste bestanddeel van onze hersenen. Cholesterol is voor de hersenen zelfs zo belangrijk dat bepaalde hersencellen het zelf kunnen aanmaken. Cholesterolverlagende middelen hebben dus een grote invloed op het geheugen maar ook op dementie, verwardheid, Alzheimer etc.
 4. Cholesterol speelt een belangrijke rol bij de vetvertering en zorgt voor een goede stoelgang:
  Cholesterol maakt galzuren aan die heel belangrijk zijn voor de vetvertering. Uit galzuur wordt ook ‘coprosterol’ aangemaakt, dat een positieve invloed heeft op de stoelgang en een gezonde darmfunctie.
 5. Cholesterol = sterke botten:
  Wij kunnen onder de invloed van de zon slechts vitamine D aanmaken als er voldoende cholesterol aanwezig is. Bij gebrek aan cholesterol wordt er ook te weinig vitamine K uit de darmen opgenomen en dat geeft te weinig galzuren. Vitamine D en K zijn onmisbaar voor sterke botten.
 6. Cholesterol zorgt voor de fluïditeit van de celmembranen:
  Elke cel in ons lichaam is omgeven door een omhulsel of membraan dat haar beschermt. Het celmembraan laat levensbelangrijke stoffen door en houdt schadelijke stoffen tegen zodat deze niet in de cellen kunnen dringen. Cholesterol zorgt voor de soepelheid en de doorlaatbaarheid van die celmembranen.
 7. Cholesterol is nodig voor de opbouw en het behoud van de spieren:
  Cholesterol is nodig voor de aanmaak van anabole (eiwitopbouwende steroïden). Het kunstmatig verlagen leidt dan ook tot spierzwakte en spierpijn. Op lange termijn is dat steeds nefast. Vergeet bij dit alles niet dat het hart ook een spier is, zelfs onze voornaamste spier.

 

IS ER EEN VERBAND TUSSEN CHOLESTEROL EN HART- en VAATZIEKTEN?

IS ER EEN VERBAND TUSSEN CHOLESTEROL EN HART- en VAATZIEKTEN?

 

Er is, volgens een aantal studies, een statistisch verband tussen cholesterol en vaatziekten.  Dat betekent niet meer en niet minder dan dat mensen met een hoge cholesterolspiegel meer kans hebben op vaatziekten. Dat betekent echter nog niet dat cholesterol hart- en vaatziekten veroorzaakt. Dat betekent wel dat cholesterol een ongezonde leefstijl kan weerspiegelen. Een leefstijl met veel verzadigd vet gaat nogal eens gepaard met een aantal andere ongezonde eetgewoontes, zoals weinig groenten, fruit en tuinkruiden.  Het gevolg van deze ongezonde leefstijl is een verhoogd cholesterolniveau én een grotere kans op vaatziekten.

Het verhoogde cholesterol is mogelijk slechts een marker van een bepaalde leefstijl.  Deze leefstijl bevat vaak veel verzadigd vet van dierlijke oorsprong. Dierlijk vet uit de vleesindustrie bevat veel arachidonzuur.  Arachidonzuur is pro-inflammatoir (geeft verhoogde ontstekingsactiviteit) en daarmee zijn we bij de werkelijke oorzaak van vaatziekten, namelijk ontsteking van de vaatwand. Daar komt bij dat vezels, fruit, groenten en tuinkruiden anti-inflammatoire effecten hebben. Een ongezonde leefstijl bevat weinig vezels, fruit, groenten en tuinkruiden en veel verzadigd vet of transvetzuren en een overmaat aan arachidonzuur. Deze levensstijl leidt tot een verhoogd ontstekingsniveau in het lichaam en tot een verhoogd cholesterolniveau ….

Op zich is cholesterol dus niet gevaarlijk maar cholesterol kan wel geoxideerd worden wanneer er teveel vrije radicalen in het lichaam aanwezig zijn. Geoxideerd cholesterol noemt men oxycholesterol dat op zijn beurt wel schadelijk is voor de arteriewand. Bescherm jezelf tegen vrije radicalen door een goede antioxidant te nemen of voedsel te nuttigen dat rijk is aan antioxidanten (groenten, fruit, kruiden).

Een goede triglyceride waarde samen met licht verhoogde cholesterol, houdt geen risico in. Deze triglyceride waarde wordt ook steeds bepaald bij een bloedanalyse en is een belangrijkere parameter voor je hart en vaatziekten risico. Hiervoor bestaan geen medicijnen enkel door het aanpassen van leefstijl en voeding daalt deze terug. Daarom wordt er door je arts vaak niet veel over gezegd. Deze waarde zal ook niet beïnvloed worden door cholesterol remmers. Dus een cholesterolwaarde die verlaagt door het nemen van medicatie en je triglyceride waarde die niet verlaagt, veranderen je risico op hart en vaatziekten niet.

7 TIPS OM JE CHOLESTEROL OP EEN GEZONDE MANIER TE VERLAGEN

Belangrijk om te weten is dat een goede triglyceride waarde samen met licht verhoogde cholesterol, geen risico inhoudt. Deze triglyceride waarde wordt ook steeds bepaald bij een bloedanalyse en is een belangrijkere parameter voor je hart- en vaatziektenrisico.

Je leefstijl heeft dus invloed op je cholesterolwaarden. Streef steeds naar een gezonde waarde. Als een te hoge cholesterolwaarde zakt doe je iets goed. Je leefstijl is gezonder geworden. Dus probeer met een gezonde leefstijl je cholesterol te verlagen, niet zozeer om het cholesterol maar omdat het aangeeft dat je gezonder leeft.

 1. Eet amandelen, walnoten en andere noten om dagelijks voldoende essentiële vetzuren binnen te krijgen.
 2. Verwerk voldoende knoflook in je voeding. Gebruik vezelrijke voeding (groenten, fruit, peulvruchten). Eet maximaal 3 stukken fruit per dag. Door teveel fruit te eten, kan het zijn dat de cholesterol niet afgebroken wordt en opgeslagen wordt in de lever. Probeer 1/3 rauw voedsel te eten zoals fruit en groenten maar alleen als je darmstelsel het toelaat. Probeer dit stelselmatig op te bouwen.
 3. Adem diep, slaap voldoende en drink minimaal 1,5 liter water per dag.
 4. Eet maximum 1 keer per dag mager vlees (gevogelte) en beperk de hoeveelheid tot ongeveer 150 g/dag (omwille van het ontstekingsbevorderende arachidonzuur dat in vlees zit, vooral rood vlees). Gebruik weinig dierlijk vet, zeker geen ranzig vet (charcuterie), wel matig goede boter (best biologische zuurroom- of karneboter). Gebruik veel extra vierge olijfolie en/of dito koolzaad (raapzaadolie), rode palmpitolie en extra vierge kokosolie. Niet de hoeveelheid vet, die men gebruikt is de oorzaak van hartziekte maar wel de kwaliteit ervan.  Neem zeker dagelijks extra essentiële vetzuren (omega 3-6-9).
 5. Doe minimaal 3 x per week aan sport, train met intervallen waardoor het hart gaat versnellen. Op die manier verlaagt niet alleen je cholesterol maar gaat vooral je cholesterolverdeling verbeteren. Zowel de HDL als de LDL cholesterolwaarden zullen verbeteren door te sporten. Of probeer dagelijks op nuchtere maag een fikse wandeling te doen, dit doet eveneens wonderen.
 6. Neem voldoende antioxidanten zoals vitamine C en E, carotenen, selenium en Q10, die overvloedig voorkomen in de mediterrane voeding.  Anti-oxidanten beschermen je tegen vrije radicalen.  Vrije radicalen oxideren cholesterol tot oxycholesterol.  Oxycholesterol is schadelijk voor de gezondheid.
 7. Witte rijst, witte pasta, wit brood, kant-en-klare producten kan je best beperken, gebruik in de plaats daarvan volkerenproducten.Probeer snoep, snacks en industrieel gebak te schrappen. Ook geraffineerde suiker en alles wat daaruit wordt geproduceerd is uit den boze omdat het gezonde stoffen uit het lichaam rooft.

Er Blijft maar nieuws komen! 6-7-2018

Laag cholesterolniveau is risicofactor voor depressieve stoornis

Een van de factoren die in verband worden gebracht met een depressieve stoornis, is het cholesterolniveau. Onderzoeksresultaten zijn tegenstrijdig: hypercholesterolemie lijkt soms een risicofactor te zijn, maar een recente studie maakt aannemelijk dat eerder moet worden gedacht aan het omgekeerde, hypocholesterolemie. Dat wordt gedefinieerd als een cholesterolconcentratie van minder dan 150 mg/dl (ongeveer 3,88 mmol/l).

Het onderzoek betrof 467 volwassenen in Noord-Mexico, van wie er 261 voldeden aan de criteria voor een depressieve stoornis volgens de in de psychiatrie gehanteerde Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5 2013). Onder hen waren 59 personen die een zelfmoordpoging hadden gedaan. De controlegroep bestond uit 206 psychisch gezonde personen. Bij alle deelnemers werden het totaalcholesterol en verschillende fracties daarvan gemeten in het bloedplasma.

Uit de resultaten bleek dat onder de depressieve personen de niveaus van triglyceriden, low-density-lipoproteïne (LDL) en very-low-density-lipoproteïne (VLDL) lager waren dan in de controlegroep. Het verband werd nog sterker wanneer met de controlegroep alleen die depressieve personen werden vergeleken die een zelfmoordepisode hadden gekend. Er werden geen verschillen tussen de groepen gevonden bij meting van high-density-lipoproteïne (HDL), ook wel het ‘goede cholesterol’ genoemd.

Geconcludeerd wordt dat lagere niveaus cholesterol significant samenhangen met depressies (en mogelijke zelfmoordpogingen). Als een waarschijnlijke verklaring noemen de onderzoekers dat cholesterol noodzakelijk is voor het goed functioneren van de serotoninereceptor 1A (5-HT1A), die bij verlaagde activiteit gerelateerd is aan psychische aandoeningen zoals depressies. Zij noemen cholesterolmeting een niet-belastende, goedkope en eenvoudige manier om depressie- en zelfmoordrisico’s te voorspellen.

 

 

 

Tros Radar 12-10-2020.

 

Over FH en medicatie. 

 

https://radar.avrotros.nl/embed/6036/?no_cache=1